Usługi doradcze

Podkarpacki Inkubator Technologii Informatycznych świadczy różnorodne usługi doradcze – zarówno w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, tworzenia biznesplanów, jak i pozyskiwania funduszy unijnych. Oferujemy obsługę księgową, kadrowo-płacową, prawną oraz informatyczną, a także pomoc w założeniu i rejestracji spółki w Polsce.

Asysta w procesie zakładania i rejestracji spółki:

Proponujemy Państwu pomoc w założeniu i rejestracji spółki z o.o. lub otwarciu oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Nasza oferta zawiera wszelkie usługi niezbędne do założenia działalności gospodarczej:

 • rejestrację siedziby Państwa firmy w wirtualnym biurze,
 • rejestrację spółki w KRS,
 • otwarcie firmowych rachunków bankowych,
 • rejestracja firmy w GUS, Urzędzie Skarbowym, ZUS (REGON, NIP, VAT).

Usługi księgowe:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
 • oraz inne czynności niezbędne do prowadzenia działalności w Polsce.

Usługi kadrowo – płacowe:

 • prowadzenie spraw i sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków dla umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie obowiązkowych deklaracji do ZUS oraz urzędu skarbowego,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz raportów ZUS RMUA.

Doradztwo prawne:

 • doradztwo w procesie tworzenia nowych podmiotów prawnych i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • wsparcie w procesie przeprowadzenia kompletnego procesu założenia i rejestracji firmy w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem,
 • doradztwo na wszelkich etapach funkcjonowania podmiotu uwzględniające asystę prawną w zakresie m.in. prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa spółek, prawa administracyjnego i prawa cywilnego, a także prawa podatkowego.