Współpraca z Klaster.info

Miło nam poinformować, że Podkarpacki Inkubator Technologii Informatycznych nawiązał współpracę z Klaster.info.

Czym jest Klaster.info?

Celem klastra Klaster.info jest wspólne tworzenie i wdrażanie systemów IT oraz świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Swoją działalność koncentruje w szczególności na podnoszeniu konkurencyjności polskich firm z sektora MŚP w stosunku do międzynarodowych przedsiębiorstw tak, aby dążyły do systematycznego powiększania udziału w rynkach krajowych i zagranicznych.

Aktualnie klaster specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa w systemach IT, jak również skupia firmy zajmujące się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacji, analizy i projektowania systemów oraz ich wdrażania. Dopełnieniem działalności jest aktywność na polu E-zdrowia i telemedycyny, przy wykorzystaniu najnowszych trendów i innowacyjności w zakresie IT.

klaster.info

Rola PITI w Klaster.info

Podkarpacki Inkubator Technologii Informatycznych jako Ośrodek Innowacji Klaster.info będzie umożliwiał klastrowi realizowanie działań w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, jak i stwarzania szansy pozyskania nowych klientów na produkty i usługi. Dodatkowo dzięki współpracy lepiej zostaną zaprezentowane wspólne usługi oraz zwiększy się rozpoznawalność obu marek na rynku.

Szczególną rolą PITI w ramach zawartego porozumienia jest:

  • rozpowszechnianie wiedzy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • współdziałanie na rzecz tworzenia osi rozwoju procesów biznesowych w firmach z sektora MŚP (procesy będą oparte na nowej technologii IT oraz innowacyjnych projektach rozwojowych),
  • podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wdrażanie nowych, proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MŚP.

Więcej informacji o ofercie oraz możliwościach rozwoju swojej firmy znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Klaster.info.